Αρχική

Βιοαέριο

Το Βιοαέριο αποτελείται από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα, παράγεται με τη χρήση της τεχνολογίας της αναερόβιας χώνευσης και ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοαερίου χρησιμοποιούνται ζωικά και φυτικά υποπροϊόντα.

Η αναερόβια χώνευση, δηλαδή η μετατροπή της οργανικής ύλης σε ανόργανη απουσία οξυγόνου, είναι μια διεργασία που μας επιτρέπει να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στους οργανικούς δεσμούς της οργανικής ύλης για ενεργειακούς σκοπούς. Αυτό γιατί μέσω της αναερόβιας χώνευσης παράγεται βιοάεριο που είναι ένα μίγμα αερίων αποτελούμενο κυρίως από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα.

Μεγάλο πλεονέκτημα της παραγωγής βιοαερίου είναι η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και η χρήση πρώτων υλών όπως κοπριά ή οργανικά υγρά απόβλητα.

Το βιοαέριο χρησιμοποιείται ως καύσιμο τόσο για την παραγωγή ηλεκτρισμού, όσο και για την παραγωγή θερμότητας. Με την κατάλληλη επεξεργασία και αναβάθμιση, το βιοαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο μεταφορών, με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή σε σύγκριση με τις άλλες μορφές καυσίμων.